PRUŠÁNKY, LEDNICE

JIU JITSU

 

Jiu-Jitsu – “Jemné umění” je bojové umění, které vzniklo pro potřeby japonské vojenské kasty “SAMURAJ”. Japonští válečníci (Samurajové) bojovali obvykle dvěma meči (dále zejména užívali kopí a luk). Pro řešení situací kdy Samuraj nemohl použít zbraní byl během doby vypracován systém boje beze zbraně. Tento původní systém byl nazván Kumiuči a byl počátečním stadiem vývoje Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu nabylo své systematické podoby v druhé polovině 16. století. Filosofický základ Jiu-Jitsu je položen na ideálu BUŠI-DO (cesta válečníka), kodexu cti Samurajů.

Vojenská elita, která v japonské společnosti vládla od 12. do 19. století, byla běžně nazývána buši nebo samurajové. Pojem buši znamená „bojující muži“ a je zpravidla užíván pro vojáky středověku, z nichž většina žila na vesnicích, spravovala své statky, cvičila se v bojovém umění  a byla neustále připravena sloužit svým pánům v bitvách. 

 Jitsu (jemné umění, jemná technika) je otevřený, rozsáhlý a metodicky propracovaný bojový systém pocházející z Japonska, který využívá technik úderů, bloků, kopů, páčení, škrcení, znehybnění, držení, porazů, strhů, transportních technik, obranu proti jednomu či vícero útočníkům. V Jiu Jitsu se také cvičí se zbraněmi, obrana proti zbrani či s využitím zbraně. Zbraní se rozumí např. náhodný předmět, hůl, židle, chladná zbraň, střelná zbraň aj. Na světě existuje několik škol a stylů Jiu Jitsu a každá má jinou taktiku a strategii tréninku. Z těchto škol později vzniklo Judo, Aikido, Goshindo, Brazilské Jiu Jitsu aj. 

  Jiu Jitsu není jen fyzická záležitost, pracuje také s psychickou stránkou člověka, umí ho vychovávat nejen k sobě, ale také ke společnosti. Učí člověka myslet hlavou, sjednotit tělo a ducha, pracovat s emocemi, potlačit svoje ego aj. Učí ho vyhodnocovat a chovat se při různých stresových situacích, kde je fyzicky i psychicky ohrožováno lidské zdraví, kdy bezprostředně hrozí či trvá útok, napadení, zkracovat reakční dobu aj. Jiu Jitsu se celoživotní cesta, kde člověk na sobě neustále pracuje, hledá nové techniky, vytváří kombinace, seberozvíjí se. Jiu Jitsu je také kázeň, respekt, disciplína.

V současné době je Jiu Jitsu ideální sebeobrana pro muže, ženy a děti nevyjímaje.  Taktéž  policejní a vojenské jednotky po celém světě si tento systém upravily pro své potřeby.

 
© bojoveumeni.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma